Експертна думка

Дорадчі служби ЄС – інструмент політики та допомога фермерам

Роман Корінець,

директор Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, експерт проекту UAFATA, к. е.н.

Надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС передбачає цілу низку дій на виконання норм Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, зокрема, в частині просування системи дорадництва для сільськогосподарських виробників. У Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України розібралися, які повноваження має дорадча служба в ЄС та до чого українським дорадникам слід готуватися вже зараз.

Сільське господарство та сільська місцевість займають центральне місце в Європейській зеленій угоді (European Green Deal). У грудні 2021 року в ЄС було ухвалено угоду про реформу Спільної аграрної політики (САП), яка спрямована на забезпечення сталого майбутнього для європейських фермерів, надання більш цілеспрямованої підтримки невеликим фермам, більшої гнучкості для країн ЄС для адаптації заходів до місцевих умов. Саме нова САП стане ключовим інструментом у досягненні амбіцій стратегій «Від ферми до столу» (Farm to Fork strategy) та (Biodiversity strategy for 2030).

Що це за політика і чому вона важлива?

Нова САП побудована навколо десяти ключових цілей, зосереджених на соціальних, екологічних та економічних аспектах, що стануть основою для розробки стратегічних планів у країнах ЄС.

Однією з цілей є сприяння знанням та інноваціям, оскільки підтримка обміну знаннями, навчання, порад та інновацій є ключовою для забезпечення розумного та сталого сільського господарства, лісового господарства та сільських територій.

Європейська комісія запропонувала виділити 10 мільярдів євро з програми Horizon Europe на проекти, пов’язані з продовольством, сільським господарством, розвитком сільської місцевості та біоекономікою. У ЄС вважають, що реформована CAП виграє від цього збільшення інвестицій: це дозволить мати сильніші системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS), щоб стимулювати розвиток інноваційних проектів, розповсюджувати їх результати та заохочувати їх якомога ширше використання.

Ключове місце для обміну новими знаннями та ідеями в оновленій САП відводиться дорадчим службам (farm advisory services), що невід’ємним елементом AKIS.

Кожна країна – член ЄС зобов’язана мати систему дорадництва для фермерів (farm advisory system – FAS).  Діяльність FAS регламентується правилами щодо фінансування, управління та моніторингу спільної сільськогосподарської політики (Регламент ЄС 1306/2013).

FAS надає інформацію про:

  • зобов’язання на рівні ферми, що випливають із встановлених законодавством вимог до управління та стандартів щодо належного сільськогосподарського та екологічного стану землі (перехресна відповідність);
  • сільськогосподарські практики, сприятливі для клімату та навколишнього середовища, а також утримання сільськогосподарської території (озеленення);
  • заходи, передбачені програмами розвитку сільських територій для модернізації ферм, підвищення конкурентоспроможності, галузевої інтеграції, інноваційної та ринкової орієнтації, а також сприяння підприємництву;
  • вимоги до ефективного та сталого водокористування з охороною вод;
  • використання засобів захисту рослин;
  • інтегровану боротьба зі шкідниками.

FAS також може надати інформацію про:

  • сприяння конверсії фермерських господарств та диверсифікації їх економічної діяльності;
  • управління ризиками та відповідні профілактичні дії для боротьби зі стихійними лихами, катастрофічними подіями та хворобами тварин і рослин;
  • мінімальні вимоги до агроекологічно-кліматичних платежів понад обов’язкові стандарти та мінімальні вимоги до добрив і продуктів рослинництва, також щодо органічного землеробства;
  • пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них, біорізноманіття та охорону води.

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС передбачено, що співробітництво між Сторонами у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій охоплює проведення досліджень та просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників. У Національній асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України переконані, що після нашої перемоги над російським агресором українська FAS набуде такого ж розвитку, як й в ЄС – статус зобов’язує.