Загальна інформація

Про Проект

Усвідомлюючи важливість агропродовольчого сектору в Україні з точки зору його ролі у ВВП та зайнятості населення, експорті та продовольчій безпеці, ЄІБ уклав угоду про надання кредиту в розмірі 400 млн євро на підтримку обраних ланцюгів створення доданої вартості. Зернові, олійні культури, аквакультура та рибальство були визначені тими ланцюгами створення доданої вартості, які мають найкращі позиції для задоволення внутрішнього попиту на якісну продукцію та підвищення конкурентоспроможності секторів і експорту на ринки країн ЄС та на світові ринки, відповідно до зобовязань щодо лібералізації торгівлі та гармонізації стандартів, прийнятих обома сторонами Угоди про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ).

Кредитні кошти за Проектом ЄІБ «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» надаються через фінансових посередників кінцевим бенефіціарам приватного та державного секторів, а також Проект підтримується донорами з метою надання фахових послуг Технічної Допомоги. Такі послуги впроваджуються консорціумом на чолі з  NIRAS A/S для забезпечення своєчасного, доцільного та ефективного розподілу та використання кредитних коштів.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є кредитною установою Європейського Союзу. Це найбільша багатостороння фінансова установа в світі. Важливими завданнями діяльності ЄІБ є сприяння розвитку економіки, створення робочих місць, просування принципів рівності та покращення рівня життя громадян ЄС і людей в інших країнах.

У грудні 2015 року Україна та ЄІБ уклали Фінансову Угоду Проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна», яка була ратифікована Законом України № 1530-VIII від 20 вересня 2016 року зі змінами у липні 2018 року. 10 липня 2019 року прийнята Постанова КМУ № 606 «Питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна».

В рамках Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» ЄІБ надав Україні 400 млн євро для кредитування аграрних підприємств, що ведуть діяльність у галузях по створенню доданої вартості з вирощування зернових, олійних культур та аквакультур/рибальства з метою підвищення ефективності використання ресурсів, зменшення витрат та збитковості, підвищення безпеки та якості продукції, а також підвищення конкурентоспроможності на національних і міжнародних ринках.

Суб’єкти господарювання приватного та державного секторів, які прагнуть інвестувати в технологічну модернізацію в цих областях, можуть претендувати на підтримку.

Кредит від Європейського інвестиційного банку має стати реальним інструментом підтримки розвитку бізнесу саме для малих і середніх підприємств. Право отримати ці кошти мають малі та середні підприємства з чисельністю працівників до 3000 осіб, які працюють у цих секторах та знаходяться на підконтрольних уряду України територіях.

За даною програмою планується фінансування за напрямами: первинне виробництво зернових та олійних культур, розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для сушіння, очищення, сортування, тестування і зберігання зернових та олійних культур, реконструкція виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства,  обладнання та інфраструктура для рибопереробки та консервування, дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та професійного навчання, служби поширення сільськогосподарських знань та сертифікації, системи контролю та моніторингу рибного господарства.

Загальна організація

Реалізація Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» здійснюється шляхом надання Міністерством фінансів України кредитних коштів відібраним банкам-партнерам для подальшого фінансування банками кредитних проектів власних клієнтів

 • сума Проекту – 400 млн євро
 • мета Проекту – підтримка ланцюгів створення доданої вартість у аграрному секторі економіки України, а саме з вирощування зернових, олійних культур, аквакультури/рибальства
 • Позичальник – Україна в особі Міністерства фінансів України
 • банк-агент Позичальника – АТ «Укрексімбанк»

Кредит ЄІБ

Кредит ЄІБ надається через українські фінансові посередники для підтримки продуктивних інвестицій МСП та компаній середнього капіталу, а також постачальників державних послуг на всіх ланцюгах створення доданої вартості. Місцеві фінансові посередники можуть подавати заявки на отримання коштів, наданих у рамках проекту ЄІБ.

Ланцюги доданої вартості зернових культур, олійних культур та аквакультури/рибальства визнані найкращими для задоволення внутрішнього попиту на якісну продукцію, а також для підвищення конкурентоспроможності галузі та її експорту в ЄС та світових ринків.

Програма може забезпечити фінансування наступних видів діяльності:

 • первинне виробництво зерна та олійних культур;
 • розширення, модернізація та сертифікація приміщень для сушіння, очищення, сортування? дослідження та зберігання зернових та олійних культур;
 • модернізація виробничих потужностей для аквакультури та рибальства;
 • техніка та інфраструктура для переробки та консервування риби;
 • дослідні станції, дослідні лабораторії, дослідницькі та професійні навчальні заклади;
 • бюро з питань охорони та сертифікації сільськогосподарських знань;
 • системи контролю та моніторингу риболовлі.

Позика ЄІБ надалі підтримується ЄС та Великобританією через служби технічної допомоги.

Технічна Допомога:

Команда Проекту Технічної Допомоги, яку очолює консалтингова фірма NIRAS із Данії, працює на двох основних рівнях:

 • надання підтримки та консультацій посередницьким банкам (включаючи комерційні банки та лізингові компанії сільськогосподарського призначення), що надають кредити МСП та підприємствам з середньою капіталізацією у секторах зернових, олійних культур, аквакультурі/рибальстві та
 • безпосередньо МСП-бенефіціарам щодо планування інвестицій та кредитних заявок.

Команда Проекту Технічної Допомоги бере участь у наступних заходах:

 • підтримка фінансових посередників у розробці, моніторингу та збільшенні їхнього стійкого кредитного портфеля, особливо у вибраних ланцюгах створення вартості агропродовольчого сектору;
 • посилення інституційного потенціалу фінансових посередників у галузі фінансування сільського господарства;
 • посилення можливостей фінансових посередників для оцінки екологічних та кліматичних ризиків сільськогосподарських інвестицій;
 • підвищення фінансової грамотності кінцевих бенефіціарів, що діють у вищезазначеному секторі;
 • допомога Групі управління проектом (ГУП) у моніторингу діяльності та звітуванні перед ЄІБ з метою забезпечення реалізації підпроектів відповідно до стандартів ЄІБ;
 • консультування щодо прийнятних інвестиційних проектів та підтримка розробки заявок на субкредитування для фінансування.

Схема розподілу коштів

Банки-партнери