Загальна інформація

Про Проект

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є кредитною установою Європейського Союзу. Це найбільша багатостороння фінансова установа в світі. Важливими завданнями діяльності ЄІБ є сприяння розвитку економіки, створення робочих місць, просування принципів рівності та покращення рівня життя громадян ЄС і людей в інших країнах.

Проект складається з двох компонентів:

 • Компонент 1: кредитна лінія в розмірі 400 мільйонів євро для фінансування малих та середніх підприємств, що провадять діяльність у визначених ланцюгах доданої вартості
 • Компонент 2: Технічна Допомога для підтримки субпроектів. Ця підтримка включає нарощування потенціалу банків та потенційних кінцевих бенефіціарів, які працюють у секторах зернових, олійних культур та аквакультури/рибного господарства. Крім того, проект ТД підтримує проекти інфраструктури державного сектору, які покращують ефективність цільових ланцюгів створення вартості.

У 2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію з Європейським Союзом (ЄС), комерційна частина якої передбачала створення та впровадження Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) з ЄС з метою створення нових торгових можливостей, стимулювання зовнішньої торгівлі, прямих інвестицій, економічної модернізації та створення нових робочих місць.

Відтоді Угода про асоціацію докорінно змінила бізнес-середовище в країні. Угода передбачає впровадження низки реформ, спрямованих не тільки на покращення торговельних відносин між ЄС та країнами, що її підписали, але й на сприяння наближенню до стандартів ЄС у різних сферах бізнесу.

У той же час українські підприємства зазнають зростаючого конкурентного тиску через збільшення присутності іноземних компаній, які вже повністю відповідають нормам ЄС. Отже, місцеві компанії повинні працювати над підвищенням відповідності стандартам ЄС, а також продовженням інвестицій у передові технології виробництва, щоб залишатися конкурентоспроможними.

У 2014 році ЄІБ уклав угоду про надання кредиту в розмірі 400 млн євро на підтримку обраних ланцюгів створення доданої вартості. Зернові, олійні культури, аквакультура та рибальство були визначені тими ланцюгами створення доданої вартості, які мають найкращі позиції для задоволення внутрішнього попиту на якісну продукцію та підвищення конкурентоспроможності секторів і експорту на ринки країн ЄС та на світові ринки, відповідно до зобов’язань щодо лібералізації торгівлі та гармонізації стандартів, прийнятих обома сторонами Угоди про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ).

Кредитні кошти за Проектом ЄІБ «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» надаються через фінансових посередників кінцевим бенефіціарам приватного та державного секторів, а також Проект підтримується донорами з метою надання фахових послуг Технічної Допомоги. Такі послуги впроваджуються консорціумом на чолі з  NIRAS A/S для забезпечення своєчасного, доцільного та ефективного розподілу та використання кредитних коштів. Технічна допомога фінансується через Інвестиційну платформу сусідства (NIP) та Трастовий фонд технічної допомоги Східного партнерства (EPTATF). Позика ЄІБ надалі підтримується ЄС та Великобританією через служби технічної допомоги.

Загальна організація

Реалізація Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» здійснюється шляхом надання Міністерством фінансів України кредитних коштів відібраним банкам-партнерам для подальшого використання.

Кредит ЄІБ

Кредит ЄІБ надається через українські фінансові посередники для підтримки продуктивних інвестицій МСП та компаній середнього капіталу, а також постачальників державних послуг на всіх ланцюгах створення доданої вартості. Місцеві фінансові посередники можуть подавати заявки на отримання коштів, наданих у рамках проекту ЄІБ.

Ланцюги доданої вартості зернових культур, олійних культур та аквакультури/рибальства визнані найкращими для задоволення внутрішнього попиту на якісну продукцію, а також для підвищення конкурентоспроможності галузі та її експорту в ЄС та світових ринків.

На малюнку нижче показано приклади того, де вздовж ланцюга створення вартості позика може бути використана:

Програма може забезпечити фінансування наступних видів діяльності:

 • первинне виробництво зерна та олійних культур;
 • розширення, модернізація та сертифікація приміщень для сушіння, очищення, сортування? дослідження та зберігання зернових та олійних культур;
 • модернізація виробничих потужностей для аквакультури та рибальства;
 • техніка та інфраструктура для переробки та консервування риби;
 • дослідні станції, дослідні лабораторії, дослідницькі та професійні навчальні заклади;
 • бюро з питань охорони та сертифікації сільськогосподарських знань;
 • системи контролю та моніторингу риболовлі.

Позика ЄІБ надалі підтримується ЄС та Великобританією через служби технічної допомоги.

Технічна Допомога:

Команда Проекту Технічної Допомоги, яку очолює консалтингова фірма NIRAS із Данії, працює на двох основних рівнях:

 • надання підтримки та консультацій посередницьким банкам (включаючи комерційні банки та лізингові компанії сільськогосподарського призначення), що надають кредити МСП та підприємствам з середньою капіталізацією у секторах зернових, олійних культур, аквакультурі/рибальстві та
 • безпосередньо МСП-бенефіціарам щодо планування інвестицій та кредитних заявок.

Команда Проекту Технічної Допомоги бере участь у наступних заходах:

 • підтримка фінансових посередників у розробці, моніторингу та збільшенні їхнього стійкого кредитного портфеля, особливо у вибраних ланцюгах створення вартості агропродовольчого сектору;
 • посилення інституційного потенціалу фінансових посередників у галузі фінансування сільського господарства;
 • посилення можливостей фінансових посередників для оцінки екологічних та кліматичних ризиків сільськогосподарських інвестицій;
 • підвищення фінансової грамотності кінцевих бенефіціарів, що діють у вищезазначеному секторі;
 • допомога Групі управління проектом (ГУП) у моніторингу діяльності та звітуванні перед ЄІБ з метою забезпечення реалізації підпроектів відповідно до стандартів ЄІБ;
 • консультування щодо прийнятних інвестиційних проектів та підтримка розробки заявок на субкредитування для фінансування.

Банки-партнери