Проект «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» складається з кредиту ЄІБ та Технічної Допомоги для надання безкоштовної підтримки як фінансовим посередникам-партнерам, так і потенційним позичальникам. Місія команди Технічної Допомоги полягає в тому, щоб допомогти банкам-партнерам і потенційним позичальникам виконувати вимоги ЄІБ і ефективно проходити процес схвалення субпроектів.

Крім цієї підтримки, проект Технічної Допомоги об’єднав зусилля з Міністерством аграрної політики та продовольства України у розробці пропозицій щодо фінансування державної інфраструктури з метою отримання економічної вигоди у цільових ланцюгах вартості та діяльності по просуванню кредиту через Групу управління проектом. Діяльність ГУП спрямована на надання консультаційної підтримки щодо кредитування операторів державного сектору та приватного сектору сільського господарства у рамках Проекту підтримки відповідно до Фінансової угоди.

Агрофінанси

Інформація для фінансових посередників

Команда Технічної Допомоги пропонує всім банкам-учасникам безкоштовні та прості у використанні послуги, спрямовані на підвищення прибутковості та розвиток клієнтської бази

 • підтримка розвитку бізнесу: пошук прибуткових проектів, надання допомоги під час підготовки документації по інвестиційних проектах, включаючи прогнозування, юридичну та ділову оцінку, аналіз ризиків та визначення запобіжних заходів.
 • допомога у оформленні документації інвестиційних проектів в рамках Угоди згідно з вимогами Європейського Союзу та ЄІБ.
 • підвищення кваліфікації персоналу банку в галузі аграрного фінансування та управління портфелем аграрних кредитів.
 • підвищення фінансової грамотності та кваліфікації в управлінні сільськогосподарським підприємством для клієнтів банку.

Експерти Технічної Допомоги готові провести для банків-партнерів Проекту наступні тренінги.

 1. Курс підготовки для банків. Цей курс стосуються кредиту, нашої Технічної Допомоги, і умов роботи з Мінфіном і Укрексімбанком. Наприкінці курсу буде розглянуто конкретні документи і кейси, а також можливе обговорення потенційних кредитних проектів.
 2. Навчання з розбудови банківського бізнесу. Мета тренінгу – створити попит на фінансування у гравців агропродовольчої галузі і розширити бізнес банку, наприклад, побудувати партнерські програми з постачальниками.

Якщо ви зацікавлені в участі, будь ласка, зв’яжіться з Павлом Костромицьким на PKOS@niras.com для отримання додаткової інформації.

Агробізнес

Інформація для агробізнесу

Діяльність компоненту підтримки розвитку агробізнесу в зернових та олійних ланцюгах створення доданої вартості направлена на допомогу в ідентифікації та реалізації інвестиційних проектів пов’язаних з:

 • підвищенням ефективності господарської діяльності учасників Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» за рахунок створення нових бізнес-можливостей;
 • адаптацією бізнес-проектів до соціальних та екологічних вимог Європейського інвестиційного банку.

Для учасників Проекту передбачається технічно-консультативна підтримка за такими напрямами:

 • оцінка концепції бізнес-проекту;
 • допомога при обґрунтуванні бізнес-ідеї;
 • підтримка при розробці бізнес-плану;
 • консультаційна допомога при реалізації бізнес-плану.

Для задоволення потреб учасників Проекту та за запитом зацікавлених сторін організовуються серії навчально-консультаційних заходів (семінари, тренінги, круглі столи і т.д.) зі специфічних питань щодо:

 1. оптимізації організації та управління підприємницької діяльності;
 2. технічних та технологічних аспектів ведення бізнесу;
 3. удосконалення системи контролю якості та безпечності продукції;
 4. інноваційних напрямів виробничої діяльності.

Якщо ви зацікавлені дізнатися більше про консультаційні послуги, які допоможуть вам отримати позику для вашого бізнесу через один з наших банків-партнерів, ми радимо вам зв’язатися з Олегом Осаулюком за електронною адресою OLOS@niras.com або до одного з регіональних постачальників сільськогосподарських консультаційних послуг у вашому регіон.

Аквакультура та Рибальство

Інформація для підприємств аквакультури/рибальства

Кредит ЄІБ — перший випадок, коли допомогу українському  сектору рибного господарства передбачили у міжнародній фінансовій програмі, що підтверджує високий потенціал сектору.

Основні напрями фінансування згідно Проекту «Основний кредит для аграрної галузі – Україна» для представників  аквакультури й рибальства:

 • придбання зарибку та/або плідників водних живих ресурсів;
 • придбання біологічно-активних речовин та кормів для покращення продуктивних показників;
 • придбання та/або ремонт обладнання та машин для первинного виробництва, транспортування для модернізації процесу виробництва;
 • придбання, ремонт та модернізація обладнання для переробки, в тому числі устаткування: холодильне; коптильне; для  в’ялення; для сушки; для слайсування; для виробництва пресервів та ін.;
 • лабораторії та служби контролю якості,
 • прикладни дослідження;
 • освіта та поширення сільськогосподарських знань;
 • системи моніторингу та контролю рибальства;
 • логістична інфраструктура.
  Експерти Проекту Технічної Допомоги, мають високу кваліфікацію та досвід роботи в галузі аквакультури та рибальства, пропонують наступні послуги:
 • супровід на всіх етапах реалізації інвестиційного проекту – від моменту виникнення ідеї до отримання кредитних коштів;
 • консультації щодо:
  оформлення документів;
  оптимальних шляхів модернізації;
  вибору та співпраці з кредитно-фінансовою установою;
  шляхів створення ланцюгів доданої вартості;
  гармонізації діяльності відповідно до соціальних та екологічних вимог Європейського союзу.

Якщо ви зацікавлені дізнатися більше про консультаційні послуги, які допоможуть вам отримати позику для вашого бізнесу через один з наших банків-партнерів, ми радимо вам зв’язатися з Віталієм Радьком за адресою VRAD@niras.com.

Базові критерії для потенційних проектів/позичальників випливають із умов Проекту «Основний кредит аграрної галузі – Україна» та специфічних вимог з боку українських банків-партнерів:

Позичальники:

Зареєстрована в Україні компанія успішно працює на ринку щонайменше 1 рік. Компанія повинна бути або прибутковою, або, у разі негативного балансу протягом певного періоду, мати можливість обґрунтувати причини тимчасових труднощів (наприклад, вплив погодних умов, або коронавірусу тощо).

Потенційний позичальник може бути виробником, переробником, транспортною / логістичною компанією або іншим підприємством з визначених ланцюгів створення доданої вартості.

Субпроекти:

Програма розроблена насамперед для інвестиційних потреб українського бізнесу (наприклад, будівництво елеваторів, придбання зрошувальних технологій, впровадження або масштабування проектів аквакультури тощо).

Є можливість фінансувати оборотний капітал на строк не менше 2 років.

Документи:

Для оперативного попереднього аналізу заявник представляє свій баланс та звіт про результати фінансової діяльності за останні 2 роки та останній звітний період, а також інформацію про суму, тривалість та мету проекту. Сільськогосподарські виробники також надають статистичні форми 21, 29, 50 за ті самі періоди.

Для інвестиційних проектів потребується власна участь позичальника на рівні приблизно 30%.

Для проектів вартістю більше 3 млн євро – після попереднього аналізу необхідно надати бізнес-план.

Заявка:

Будь ласка, зв’яжіться з командою Технічної Допомоги (Віталій Головачов VGOL@niras.com) у Києві або представниками в регіонах. Наші експерти проведуть попередню оцінку проекту, нададуть інформацію про українських банків-партнерів, які беруть участь у Проекті, та проконсультують щодо необхідних подальших кроків.